Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Nadir Toprak Elementleri Yönetmelikleri Yürürlükten Kaldırıldı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve nadir toprak elementlerine ilişkin bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun ilgili konulara ilişkin yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom Enerjisi Komisyonu Çalışma Esasları Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulunun Teşkili ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma, Eğitim Merkezleri Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliği ve Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx